Júl 4, 2020053/4173250Otváracie hodiny SNV: PO-PIA: 7:00-15:30 hod. SO: 7:00 - 11:00 hod.

BRITTERM

TEHLY

Je našou prestížnou otázkou, možnosť dodať stavebníkom kompletný stavebný systém, pre postavenie celej hrubej stavby z pálených stavebných materiálov. Modulový systém tvaroviek pre murovanie umožňuje vytvoriť ucelené konštrukcie stien pre obvody, vnútorné nosné a deliace steny. Na preklenutie otvorov máme zavedenú výrobu keramických prekladov s možnosťou usporiadania tak, aby nevznikali tepelné mosty v obvodovom plášti stavieb. Vyrábame keramické montované stropy, ktorých základom je keramický nosník so špeciálnou ľahkou výstužou a stropná keramická tvarovka. Tieto stropy majú dobré izolačné vlastnosti, tvoria monolitickú stropnú dosku bez prasklín. Tak ako je rozdielne prostredie medzi vonkajškom a vnútrom stavby, vzniká rozdielne prostredie aj medzi jednotlivými miestnosťami. Je známe, že v kuchyni vznikajú pary a zápachy, v kúpelni vzniká vlhko, v obytných miestnostiach je väčšia sústredenosť osôb, pre spanie potrebujeme prostredie s čerstvým vzuchom, odlišnou teplotou a ticho. Tieto požiadavky najlepšie zabezpečuje práve pálená tehla. Vzniká z prírodných materiálov, ekologickým spracovaním pri využití ílov, vody, vzduchu a ohňa. Tieto štyri faktory stoja pri zrode tohto zatiaľ neprekonaného stavebného materiálu. V akých budovách pracujeme, žijeme a spíme, má značný vplyv na pocit dobrej pohody, zdravie, ale i na úsporu energie. Obvodové murivo oddeľuje vnútornú mikroklímu od vonkajšieho prostredia.

Cenník produktov – platný od 01.05.2013

Recommended Posts